NIEUWS

Home  /  NIEUWS

Hoe regel ik dat ik mijn kinderen op Moederdag kan zien?

Vader- en Moederdagen zijn meestal in het ouderschapsplan opgenomen. Maar vaak ontbreken de details. Goed overleg met uw ex-partner over de invulling van Moederdag is de beste weg. Source: Verder-Online

Hoe vier ik de eerste Moederdag na mijn scheiding?

Al bent u uit elkaar, u blijft met uw ex-partner natuurlijk wel de ouders van uw kinderen. Het is voor hen van groot belang dat u samen goede afspraken maakt. Zoals over Moederdag, op de tweede zondag in mei. Source: Verder-Online

Heb ik plichten als ik ons kind na de scheiding niet meer zie?

Iedere ouder heeft rechten en plichten als het gaat om de verzorging en opvoeding van het kind, ook na de scheiding. Deze rechten en plichten hebben betrekking op de kosten van uw kind. Maar het betreft ook het contact met uw kind. Source: Verder-Online

Welk effect heeft een relatiebreuk op mijn pasgeboren baby?

Een pasgeboren baby ervaart een scheiding of relatiebreuk misschien niet bewust. Het kind ervaart wel spanningen als er veel stress en ruzie is. Dat kan ook een onveilig gevoel geven. Het is voor een goede ontwikkeling van het kind dan ook heel belangrijk dat u het samen als ouders goed…

Is het belangrijk voor een baby om de vader te blijven zien?

Kinderen, ook zeer jonge kinderen, zijn na een scheiding gebaat bij regelmatig contact met beide ouders. Probeer hier samen goede afspraken over te maken. Source: Verder-Online

Moet ik een ouderschapsplan opstellen voor een baby?

Als u uit elkaar gaat en uw kind is een baby of een peuter, dan staat u voor de uitdaging het kind een stabiele basis te geven. Tegelijkertijd moet u ervoor zorgen dat het kind zich veilig kan hechten aan beide ouders. Het is dan extra belangrijk samen een goed…

Ik wil evenveel voor mijn baby zorgen als de moeder. Kan dat?

In de wet is geregeld dat een kind na een scheiding in principe recht heeft op omgang met beide ouders. Voor ouders die beiden het ouderlijk gezag hebben geldt: zij hebben gelijke rechten en plichten als het gaat om de de opvoeding en verzorging van hun kind. Source: Verder-Online

Gouden Tip: 'Waaraan moet u denken als u gaat trouwen?'

‘Denk voor het trouwen goed na hoe u het zou willen regelen als u ooit in de situatie komt dat u gaat scheiden. Hoe zou u het willen regelen met het huis, met de kinderen of vindt u dat partneralimentatie aan de orde is?’ Bekijk de gouden tip van Anouk…

Gouden Tip: 'Zorg voor een goed convenant, later wijzigen is moeilijk'

‘Een echtscheiding, die niet goed is afgewikkeld, is moeilijk te repareren. Als u erachter komt dat u bepaalde dingen niet goed of niet juist hebt geregeld, is het heel moeilijk een getekend convenant, met een finale kwijting clausule, vernietigd te krijgen.’ Bekijk de gouden tip van Berna Kramer. Zij is…

Gouden Tip: 'Nooit klagen over ex tegenover kinderen'

Praat niet lelijk over uw aanstaande ex of ex, maar zoek daarvoor een goede vriend(in), zodat u uw kinderen erbuiten kunt houden. De kinderen zijn namelijk de helft van degene waarover u klaagt. Zij kunnen ook niets met die informatie.’ Bekijk de gouden tip van Virginie Lapidaire. Zij is vFAS-advocaat…