NIEUWS

Home  /  NIEUWS

Is het belangrijk voor een baby om de vader te blijven zien?

Kinderen, ook zeer jonge kinderen, zijn na een scheiding gebaat bij regelmatig contact met beide ouders. Probeer hier samen goede afspraken over te maken. Source: Verder-Online

Moet ik een ouderschapsplan opstellen voor een baby?

Als u uit elkaar gaat en uw kind is een baby of een peuter, dan staat u voor de uitdaging het kind een stabiele basis te geven. Tegelijkertijd moet u ervoor zorgen dat het kind zich veilig kan hechten aan beide ouders. Het is dan extra belangrijk samen een goed…

Ik wil evenveel voor mijn baby zorgen als de moeder. Kan dat?

In de wet is geregeld dat een kind na een scheiding in principe recht heeft op omgang met beide ouders. Voor ouders die beiden het ouderlijk gezag hebben geldt: zij hebben gelijke rechten en plichten als het gaat om de de opvoeding en verzorging van hun kind. Source: Verder-Online

Gouden Tip: 'Waaraan moet u denken als u gaat trouwen?'

‘Denk voor het trouwen goed na hoe u het zou willen regelen als u ooit in de situatie komt dat u gaat scheiden. Hoe zou u het willen regelen met het huis, met de kinderen of vindt u dat partneralimentatie aan de orde is?’ Bekijk de gouden tip van Anouk…

Gouden Tip: 'Zorg voor een goed convenant, later wijzigen is moeilijk'

‘Een echtscheiding, die niet goed is afgewikkeld, is moeilijk te repareren. Als u erachter komt dat u bepaalde dingen niet goed of niet juist hebt geregeld, is het heel moeilijk een getekend convenant, met een finale kwijting clausule, vernietigd te krijgen.’ Bekijk de gouden tip van Berna Kramer. Zij is…

Gouden Tip: 'Nooit klagen over ex tegenover kinderen'

Praat niet lelijk over uw aanstaande ex of ex, maar zoek daarvoor een goede vriend(in), zodat u uw kinderen erbuiten kunt houden. De kinderen zijn namelijk de helft van degene waarover u klaagt. Zij kunnen ook niets met die informatie.’ Bekijk de gouden tip van Virginie Lapidaire. Zij is vFAS-advocaat…

Gouden Tip: 'Hoe maakt u het makkelijker voor elkaar?'

‘Bedenk van tevoren wat u zou willen dat de ander voor u zou doen en wat ú kunt doen voor de ander om het makkelijker te maken. Vaak gaat het om eenvoudige en kleine dingen – zoals het brengen en halen van de kinderen naar zwemles – die al vaak…

Gouden Tip: 'Gebruik de kinderen niet'

‘Gebruik de kinderen niet als pion op het schaakbord, bewust of onbewust. Als de ene partner bijvoorbeeld de financiële toezeggingen niet nakomt, wil de ander de omgangsregeling niet naleven. Kinderen worden dan gebruikt als drukmiddel. Kinderen hebben met name, zeker in een echtscheiding, veiligheid nodig.’ Bekijk de tip van vFAS-advocaat…

Gouden Tip: 'Meer begrip voor de ander bij een scheiding'

april 29, 2019

‘Je kunt de ander niet veranderen, maar wel de manier waarop je naar een ander kijkt’, is de tip van Yvonne van Zutphen, advocaat en mediator bij DZ Familierecht: Source: Verder-Online

Gouden Tip: 'Scheiden met een eigen zaak'

april 29, 2019

Waar moet u als ondernemer aan denken wanneer u gaat scheiden? ‘Het is van belang dat uw advocaat goed kan samenwerken met uw accountant en fiscalist’, zegt Priska Voskuil, advocaat en mediator bij De Boorder Schoots: Source: Verder-Online