Parenting Coordination

Home  /  Parenting Coordination

Naast advocaat en vFAS-scheidingsmediator, mag ik mij ook gecertificeerd Parenting Coordinator noemen. In Nederland zijn nog maar zo’n 60 PC’s actief, maar nieuw is het zeker niet. In de VS, Zuid-Afrika en Canada bestaat deze vorm van alternatieve geschilbeslechting al vele jaren.

 

Maar wat doet een PC? 

 

Kleine geschillen ten aanzien van de kinderen

Een PC kan door ouders worden ingeschakeld om hen te helpen bij de kleinere geschillen over de kinderen. Dit gaat veelal om uitvoering van het ouderschapsplan of door de rechter vastgestelde zorgregeling, dus na de scheiding. Bijvoorbeeld bij discussies over het wisselmoment, het aanvangtijdstip van een vakantie, het bijwonen van een familieweekend, tijdelijke afspraken, de opvangvoorzieningen of de wijze van tussentijds telefonisch en video-contact etc.

 

Deze geschillen zijn juridisch misschien niet groot genoeg om aan een rechter voor te leggen, maar zorgen wel voor veel onrust bij ouders en kinderen.

 

Methode

Ouders melden zich bij een PC met een concreet geschil.  In een PC overeenkomst maken ouders vervolgens afspraken over de Parenting Coordination.

 

De PC kijkt met de ouders wat de concrete geschillen zijn. Vervolgens probeert de PC met behulp van mediationtechnieken (maar het is geen mediation!) of ouders alsnog tot afspraken kunnen komen.

Lukt dat niet dan kan de PC, anders dan een mediator, de ouders:

  • een mondeling voorstel doen
  • na onderzoek – een (schriftelijke) aanbeveling doen
  • na onderzoek en wanneer dit vooraf is overeengekomen – een bindend advies geven.

 

Daarbij staat het ontwikkelingsperspectief van het kind voorop. De PC gaat ook in gesprek met de kinderen.

 

Het bindend advies is een vaststellingsovereenkomst. Dat wil zeggen dat partijen hieraan gebonden zijn en zij naleving ervan kunnen afdwingen via de rechtbank.

Een voorstel en aanbeveling zijn juridisch niet bindend voor partijen. Al leert de praktijk dat deze vaak wel opgevolgd worden na parenting coordination.

 

Een PC is niet bevoegd om een bindend advies te geven over toestemming voor vakantie of medische zaken, significante wijziging van de zorgverdeling, verhuizing van de het kind, wijziging van gezag of hoofdverblijf, schoolkeuze of wijziging van kinderalimentatie.

Wel mag de PC in die gevallen een schriftelijke aanbeveling doen.

 

Voordelen 

  • Bij een PC kun je in tegenstelling tot de rechtbank snel terecht, vaak binnen een week
  • Het traject is kort, meestal zijn er twee gesprekken nodig met ouders 
  • Het proces is gericht op de toekomst
  • De PC kan anders dan een mediator zelf voorstellen doen of “de knoop doorhakken”
  • Het is hierdoor veel sneller en goedkoper dan een procedure bij de rechtbank

Voor meer informatie verwijs ik je naar https://parentingcoordination.nl

Je mag natuurlijk ook altijd contact met mij opnemen met vragen over parenting coordination!