TARIEVEN

Home  /  TARIEVEN

Omdat ik begrijp dat u wilt weten wat de kosten zijn van scheiden of van mijn advies in het algemeen, vindt u hier informatie over mijn uurtarief en de mogelijkheden voor het maken van een vaste prijsafspraak.

Indien u hierover vragen heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Uurtarief

Veel advocaten hanteren een uurtarief exclusief BTW. Particulieren kunnen geen BTW terugvragen bij de belastingdienst. Voor ondernemers zijn mijn werkzaamheden ook grotendeels een persoonlijke aangelegenheid. Daarom hanteer ik een uurtarief inclusief btw.

Mijn uurtarief bedraagt standaard € 200 euro per uur inclusief BTW (21%). Exclusief BTW bedraagt mijn tarief € 165,29 per uur.

Ik breng u geen kantoorkosten in rekening.

Vaste prijsafspraken

Dit zijn voorbeelden van vaste prijsafspraken (inclusief BTW) die wij in overleg kunnen maken. Hierbij is uitgegaan van veel voorkomende gevallen. In de hieronder geschetste voorbeelden is geen rekening gehouden met bijvoorbeeld een kort geding (spoedprocedure), een hoger beroepsprocedure, een andere rechtbanklocatie dan Breda of ‘s-Hertogenbosch, of juridisch complexe zaken.


Mediation echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap of verbreking samenleving – € 2.500

Inbegrepen:

 • 3 mediationbijeenkomsten op mijn kantoor van maximaal 2 uur per keer
 • verslagen van de mediationbijeenkomsten
 • echtscheidingsconvenant/overeenkomst beëindiging samenleving
 • ouderschapsplan afwikkeling bij de rechtbank.
 • inschrijving echtscheiding gemeente en informeren pensioenverzekeraars.

Tijdens de mediation komen alle bij de (echt)scheiding behorende zaken aan bod. Zoals voorlopige afspraken, het ouderlijk gezag en de zorgverdeling, kinder- en/of partneralimentatie, verdeling of verrekening vermogen, afwikkeling huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden en het pensioen.

Afhankelijk van uw situatie zijn mogelijk meer dan drie mediationgesprekken nodig. De meerprijs voor een extra gesprek en verslag bedraagt € 500 per gesprek.


Parenting Coordination (kort) – € 1.000

Loopt u als ouders vast bij kleine geschillen over de uitvoering/nalaving van het ouderschapsplan? Dan is Parenting Coordination misschien wat voor u. Als Parenting Coordinator (PC) kijk ik met u wat de concrete geschillen zijn. In een eerste gesprek bekijken we of u toch nog tot afspraken kunt komen, al dan niet na een voorstel van mijn kant. Lukt dat niet dan doe ik een kort onderzoek en kan ik op basis daarvan een (schriftelijke) aanbeveling doen of zelf een bindend advies geven (als we dat vooraf zijn overeengekomen). Ik help u zo om kleine geschillen snel op te lossen.

Inbegrepen:

 • twee gesprekken op mijn kantoor van maximaal 2 uur
 • een gesprek met de kinderen en overig onderzoek
 • korte verslagen, een schriftelijke aanbeveling of bindend advies

(Nieuwe) berekening kinderalimentatie en/of partneralimentatie – € 300

Heeft u behoefte aan een berekening van de alimentatie? Of is uw (gezins)situatie of die van uw (ex-)partner gewijzigd sinds de laatste vaststelling van de alimentatie? Is uw inkomen bijvoorbeeld gedaald of gestegen, bent u opnieuw gehuwd of gaan samenwonen, heeft u (nog andere) kinderen gekregen? Dan kan het zinvol zijn de alimentatie (opnieuw) te laten berekenen.

Inbegrepen:

 • een (nieuwe) berekening op basis van de aan mij verstrekte gegevens
 • een bespreking op mijn kantoor van een uur om de berekening door te nemen
 • een alimentatierapport met uitleg over de berekening

Vaststelling of wijziging kinderalimentatie en/of partneralimentatie – € 2.950

Inbegrepen:

 • een gerechtelijke procedure bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant (Breda) of Oost-Brabant (‘s-Hertogenbosch)
 • 1 zitting
 • alle voorkomende door mij te verrichten werkzaamheden, zoals het maken van alimentatieberekeningen op basis van de aan mij aangeleverde stukken, overleg plegen met u, correspondentie, opstellen en bestuderen (proces)stukken, voorbereiding van de zitting, de zitting zelf en de afwikkeling daarvan.

Vaststelling of wijziging regeling omgang en/of ouderlijk gezag – € 2.950

Inbegrepen:

 • een gerechtelijke procedure bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant (Breda) of Oost-Brabant (‘s-Hertogenbosch)
 • 1 zitting
 • alle voorkomende door mij te verrichten werkzaamheden, zoals het plegen van overleg met u, correspondentie, opstellen en bestuderen (proces)stukken, voorbereiding van de zitting, de zitting zelf en de afwikkeling daarvan.

Vervangende toestemming erkenning of gerechtelijke vaststelling vaderschap – € 2.500

Inbegrepen:

 • een gerechtelijke procedure bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant (Breda) of Oost-Brabant (‘s-Hertogenbosch)
 • 1 zitting
 • alle voorkomende door mij te verrichten werkzaamheden, zoals overleg plegen met u, correspondentie, opstellen en bestuderen (proces)stukken, voorbereiding van de zitting, de zitting zelf en de afwikkeling daarvan.


Overige kosten

Naast mijn uurtarief of een vaste prijsafspraak moet u rekening houden met de eventuele kosten voor uittreksels, griffiegelden (administratiekosten bij een gerechtelijke procedure) en deurwaarderskosten.


Toevoeging

Mogelijk kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand van de Raad voor Rechtsbijstand. Of u daarvoor in aanmerking kunt komen is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.