Automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag bij erkenning

Home  /  Uncategorized  /  Automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag bij erkenning

Automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag bij erkenning

maart 31, 2022

Automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag bij erkenning
De Eerste Kamer heeft op dinsdag 22 maart ingestemd met het wetsvoorstel waarmee ook ongehuwde partners bij erkenning van hun kind het wettelijke gezamenlijke gezag kunnen krijgen. De initiatiefnemers van dit wetsvoorstel zijn van mening dat de huidige wetgeving niet goed meer aansluit op de behoefte van de veranderde samenleving, waarbij verschillende samenlevingsvormen steeds gangbaarder zijn geworden.
Source: Verder-Online

Comments are closed.